Cơ lý thuyết và các ứng dụng trong cơ thống kê

Tác giả: Võ Quốc Phong, Lê Quang Toại

Số trang: 390 tr.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM

Tóm tắt nội dung

Sách gồm 15 chương trình bày các kiến thức về 2 lĩnh vực: Cơ học lý thuyết và Vật lý thống kê. 8 chương đầu trình bày các kiến thức cơ bản về Cơ học lý thuyết hay cơ học Lagrange-Hamilton và 7 chương cuối mang tính ứng dụng hàm Hamilton vào Vật lý thống kê.