Chính sách và quy trình

Chính sách về tài liệu tại quầy sách 

1.Bản quyền thuộc sở hữu của trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM;

2.Tài liệu do trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM xuất bản có trợ giá cho sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh/nhà nghiên cứu/giảng viên/người lao động đang công tác và học tập;

3.Tài liệu được xuất bản đảm bảo số lượng và chất lượng phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập;

4.Sinh viên/học viên cao học/ nghiên cứu sinh/nhà nghiên cứu/giảng viên/ người lao động có trách nhiệm tuân thủ những quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ.

Quy trình lưu hành tài liệu

Đối với cá nhân

1.Lựa chọn tài liệu mong muốn;

2.Xem chi tiết thông tin tài liệu;

3.Liên hệ trực tiếp tại quầy sách

Vị trí và thời gian hoạt động;

+Cơ sở Nguyễn Văn Cừ:

-Phòng Lưu hành tầng 9, toà nhà I 

-Từ thứ hai đến thứ bảy: 7g30 đến 17g00

+Cơ sở Linh Trung - Thủ Đức:

-Phòng Lưu hành, dãy C;

-Từ thứ hai đến thứ sáu: 9g00 đến 16g00

Đối với nhóm/lớp

1.Lựa chọn tài liệu mong muốn, sau đó nhấp chọn "ĐẶT TÀI LIỆU";

2.Bạn đọc vui lòng điền thông tin đại diện;

3.Đặt thời gian và địa điểm nhận tài liệu;

4.Bạn đọc vui lòng đợi email phản hồi từ thư viện;

5.Khi đến nhận tài liệu, bạn đọc gửi minh chứng email cho cán bộ phụ trách

Vị trí quầy sách và thời gian hoạt động;

+Cơ sở Nguyễn Văn Cừ:

-Phòng Lưu hành tầng 9, toà nhà I 

-Từ thứ hai đến thứ bảy: 7g30 đến 17g00

+Cơ sở Linh Trung - Thủ Đức:

-Phòng Lưu hành, dãy C;

-Từ thứ hai đến thứ sáu: 9g00 đến 16g00.