Chính sách và quy trình

Chính sách về tài liệu tại quầy sách 

Quy trình lưu hành tài liệu

Đối với mua cá nhân

1.Lựa chọn tài liệu mong muốn;

2.Xem chi tiết thông tin tài liệu;

3.Liên hệ trực tiếp tại quầy sách

Vị trí và thời gian hoạt động;

+Cơ sở Nguyễn Văn Cừ:

-Phòng Lưu hành tầng 9, toà nhà I 

-Từ thứ hai đến thứ bảy: 7g30 đến 17g00

+Cơ sở Linh Trung - Thủ Đức:

-Phòng Lưu hành, dãy C, phòng C.108;

-Từ thứ hai đến thứ sáu: 9g00 đến 16g00

Đối với mua nhóm/lớp

1.Lựa chọn tài liệu mong muốn, sau đó nhấp chọn "ĐẶT TÀI LIỆU";

2.Bạn đọc vui lòng điền thông tin đại diện;

3.Đặt thời gian và địa điểm nhận tài liệu;

4.Bạn đọc vui lòng đợi email phản hồi từ thư viện;

5.Khi đến nhận tài liệu, bạn đọc gửi minh chứng email cho cán bộ phụ trách

Vị trí quầy sách và thời gian hoạt động;

+Cơ sở Nguyễn Văn Cừ:

-Phòng Lưu hành tầng 9, toà nhà I 

-Từ thứ hai đến thứ bảy: 7g30 đến 17g00

+Cơ sở Linh Trung - Thủ Đức:

-Phòng Lưu hành, dãy C, phòng C.108;

-Từ thứ hai đến thứ sáu: 9g00 đến 16g00.