GIÁO TRÌNH BẢO QUẢN LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

Tác giả: Ngô Đại Nghiệp

Số trang: 235 tr.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM

Tóm tắt nội dung

Giáo trình này được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên các ngành Sinh học, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm của các trường có thêm kiến thức về bảo quản lương thực, thực phẩm.