Nhập môn kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

Tác giả: Lê Đức Hùng

Số trang: 434 tr.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM

Tóm tắt nội dung

Giáo trình cung cấp các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử - viễn thông, các kỹ năng kỹ thuật cho người mới bắt đầu vào ngành như lập trình trên Arduino, lập trình Python, thiết kế và làm mạch in, thực hiện hệ thống IoT cơ bản, và các kỹ năng cốt lõi cần thiết cho sinh viên ngành kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.