Giáo trình Thực tập Chuyền đề Vật lý y khoa

Tác giả: Hoàng Thị Kiều Trang, Nguyễn Thị Cẩm Thu, Võ Hồng Hải...

Số trang: 144 tr.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM

Tóm tắt nội dung

Giáo trình Thực tập Chuyên đề Vật lý y khoa gồm 14 bài thực hành về các nội dung kỹ thuật ghi đo bức xạ, đảm bảo an toàn phóng xạ, phương pháp phân tích dữ liệu, xạ trị, y học hạt nhân và các kỹ thuật xử lý hình ảnh.

1. Các hệ điện tử quan trọng trong thiết bị ghi đo bức xạ hạt nhân

2. Áp dụng phần mềm SPSS xử lý dữ liệu trong vật lý y khoa

3. Kỹ thuật trùng phùng hai detector

4. Ghi đo bức xạ bằng đầu dò Timepix

5. Đo suất liều bức xạ gamma

6. Đánh giá ảnh hưởng của sự phơi chiếu bức xạ gamma tự nhiên từ đất lên sức khỏe dân chúng

7. Tẩy xạ các vật dụng dùng trong y tế bị nhiễm bẩn phóng xạ

8. Khảo sát phân bố liều theo độ sâu của photon năng lượng trung bình trong môi trường nước

9. Đánh giá độ chính xác phân bố liều bằng chỉ số gamma

10. Tính toán bù liều cho bệnh nhân bị gián đoạn trong xạ trị bằng mô hình tuyến tính-bậc hai

11. Đánh giá phân bố liều photon trong kỹ thuật xạ trị 3D-CRT và IMRT

12. Các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh cơ bản

13. Xác định biên và phân đoạn ảnh

14. Dựng ảnh PET bằng kỹ thuật chiếu ngược.