THƯ QUÁN

SÁCH GIÁO TRÌNH MỚI

Tác giả: Lê Quang Toại, Võ Quốc Phong

Số trang: 390 tr.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM

SÁCH THAM KHẢO MỚI

SÁCH CHUYÊN KHẢO

Tác giả: Trần Văn Hiếu

Số trang: 316 tr.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM