THƯ QUÁN

SÁCH GIÁO TRÌNH MỚI

Tác giả: Hoàng Thị Kiều Trang, Nguyễn Thị Cẩm Thu, Nguyễn Duy Thông, Võ Hồng Hải, Lê Công Hảo, Trương Thị Hồng Loan...

Số trang: 144 tr.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM

SÁCH THAM KHẢO MỚI

SÁCH CHUYÊN KHẢO

Tác giả: Nguyễn Trung Nhân

Số trang: 274 tr.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh